HR Services

Op zoek naar duurzame HR-oplossingen voor uw personeels- en organisatievraagstukken?

Altijd al de volgende HR-efficiency stap willen maken? Tijdelijk een HR-boost nodig?

Rond Vierkant kan u assisteren. Altijd professioneel, deskundig en flexibel: op projectbasis of voor tijdelijke vervanging.

Operationeel

Zoals tijdelijke ondersteuning voor succesvol door- & uitvoeren van uw HR-doelstellingen voor tijdige optimale HR-resultaten binnen uw organisatie.


Mogelijke opdracht: begeleiding ziekteverzuim, ontslagbegeleiding, arbeidswetgeving & -contracten, op orde brengen van personeelsdossiers (o.a. met oog op Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of General Data Protection Regulation (GDPR)), begeleiding functioneringstrajecten, voeren van (grote) werving- en selectieprocedures en afnemen van assessments.Tactisch

Zoals bijvoorbeeld het opzetten en implementeren van een (vernieuwde) performancecyclus, en het trainen van functionerings- en beoordelingsgesprekken; het opstellen van gestandaardiseerde HR-documenten o.b.v. relevante arbeidswet- en regelgeving; beleidsimplementatie; complexe aanname- en ontslagzaken; het realiseren van een op maat gemaakt arbeidsvoorwaardenboek; mediation.


Mogelijke opdracht: implementeren HR-initiatieven zoals performancecyclus met (Poor) Performance Management (inclusief functioneringssystematiek), Talent Management & Succession Planning, HR-kwaliteitsmanagement (w.o. een up-to-date Arbeidsvoorwaardenboek), stimuleren van monetaire & niet-monetaire beloningsregelingen (bijvoorbeeld ter voorbereiding op nieuwe werkprocessen en het implementeren van veranderingen), ontwikkelen van Employee Engagement programma, het versterken van lijnmanagement competenties, personeelsplanning.Strategisch

Zoals bijvoorbeeld leidende, uitvoerende en/of ondersteunende activiteiten: ontwikkeling van HR-strategie en opstellen van personeelsbeleid, implementatie/ communicatie tot en met de uitvoering; gedegen advies op het gebied van Organisational Development; HR Due diligence t.b.v. overnames; implementeren van digital HR-systematiek.


Mogelijke opdracht: verbinden van de bedrijfsstrategie met de HR Agenda (w.o. opstellen van 100-dagen HR-plan, HR-jaarplan met HR-verbeteractiviteiten), werken aan de ontwikkeling van HR Visie en Strategie voor HRM met focus op bedrijfsbrede Organisational Development; nieuwe rol uitontwikkelen voor de HR-afdeling; Management Development met bijzondere aandacht voor leiderschapontwikkeling (gericht op managers die de strategie daadwerkelijk kunnen/moeten uitvoeren), evaluatie van waarden, normen en ethiek binnen uw organisatie(onderdeel).