HR Services

Op zoek naar duurzame HR-oplossingen voor uw personeels- en organisatievraagstukken?

Altijd al de volgende HR-efficiency stap willen maken? Tijdelijk een HR-boost nodig?

Rond Vierkant kan u assisteren. Altijd professioneel, deskundig en flexibel: op projectbasis of als tijdelijke vervanging.

Operationeel

Zoals bijvoorbeeld tijdelijke ondersteuning voor het succesvol en tijdig behalen van uw HR-doelstellingen.


Mogelijke opdracht: begeleiding ziekteverzuim, ontslagbegeleiding, arbeidswetgeving & -contracten, op orde brengen van personeelsdossiers (o.a. met oog op Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of General Data Protection Regulation (GDPR)), begeleiding functioneringstrajecten, voeren van (grote) werving- en selectieprocedures en afnemen van assessments.Tactisch

Zoals bijvoorbeeld het opstellen en implementeren van een (vernieuwde) beoordelingscyclus, het trainen van het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken; het bijwerken van gestandaardiseerde HR-documenten en/of het opstellen van HR-processen en werkinstructies o.b.v. relevante arbeidswet- en regelgeving; beleidsimplementatie; complexe ontslagzaken; het realiseren van een op maat gemaakt arbeidsvoorwaardenboek; mediation.


Mogelijke opdracht: implementeren van HR-initiatieven zoals performancecyclus met (Poor) Performance Management en functioneringssystematiek, Talent Management & Succession Planning, HR-kwaliteitsmanagement (w.o. een up-to-date Arbeidsvoorwaardenboek) of functiehuis; stimuleren van monetaire & niet-monetaire beloningsregelingen, schrijven/analyseren van processen en het implementeren van veranderingen zoals een nieuwe Way-of-Working en/of On Target Bonus/Sales incentives), ontwikkelen van Employee Engagement programma, het versterken van competenties (Learning & Development), strategische personeelsplanning.Strategisch

Zoals bijvoorbeeld leidende, uitvoerende en/of ondersteunende HR-activiteiten: ontwikkeling van HR-strategie en het opstellen van personeelsbeleid; implementatie en communicatie tot en met de uitvoering; gedegen advies op het gebied van Organisational Development; HR Due diligence; implementeren van digitale HR-systematiek; uitvoeren van in- of outsourcing.


Mogelijke opdracht: verbinden van de bedrijfsstrategie met de HR-agenda (w.o. opstellen van 100-dagen HR-plan, HR-jaarplan met HR-verbeteractiviteiten), werken aan de ontwikkeling van HR-visie en HRM-strategie met focus op bedrijfsbrede Organisational Development; doorontwikkelen en/of managen van de HR-afdeling; Management Development met bijzondere aandacht voor leiderschapontwikkeling (gericht op managers die de busines strategie daadwerkelijk moeten uitvoeren), evaluatie van waarden, normen en ethiek binnen uw organisatie(onderdeel), het opzetten van functie van Vertrouwenspersonen Ongewenst Gedrag en/of Integriteit; projectmanagement implementatie van SAP SuccessFactors of andere HRIS-systemen.